Seksjon for forskning og utvikling

Seksjon for forskning og utvikling er ansvarlig for FDs helhetlige plan for å ta frem kunnskap.