Seksjon for innovasjon, forskning og utvikling

Seksjon for Innovasjon, forskning og utvikling er ansvarlig for FDs helhetlige plan for å ta frem kunnskap.

Seksjon for Innovasjon, forskning og utvikling er ansvarlig for FDs helhetlige plan for å ta frem kunnskap. Seksjonen ivaretar arbeidet med innovasjon, konseptuelle løsninger, FoU-policy samt etatsstyringen av FFI.