Seksjon for innovasjon og optimalisering

Seksjonen for innovasjon og optimalisering er ansvarlig for å legge til rette for at forsvarssektoren forvalter sitt samfunnsoppdrag og ressurser effektivt og forsvarlig.