Seksjon for strukturplanlegging

Seksjon for strukturplanlegging er ansvarlig for kapasitetsutvikling og strukturutvikling i det nasjonale og flernasjonale perspektivet.

Seksjon for strukturplanlegging er ansvarlig for kapasitetsutvikling og strukturutvikling i det nasjonale og flernasjonale perspektivet. Seksjonen ivaretar arbeidet med forsvarssektorens investeringer i planperspektivet.