Protokoll

FD I Protokoll skal levere protokoll- og besøkstjenester til ledelsen i Forsvarsdepartementet og Forsvarsstaben/Forsvaret.

Som hovedregel innebærer dette forberedelser og gjennomføring av besøk fra utenlandske høyerestående offiserer og sivile (3 og 4 stjerners nivå, tilsvarende NATO-nivå OF 8 og 9 og A 8 og 9) til politisk ledelse, Departementsråd, Assisterende departementsråd, Materielldirektør, Forsvarssjef, sjef og avdelingsledere i Forsvarsstaben, forsvarsgrensjefene ved besøk i Oslo og Sjef Forsvarets spesialstyrker. FD I Protokoll støtter også ved større konferanser og ved besøk fra utdanningsinstitusjoner og andre større grupper fra inn- og utland. FD I Protokoll er også ansvarlig for å ivareta de utenlandske forsvarsattachéene akkreditert til Norge.