Seksjon for forebyggende sikkerhet

Seksjonen har ansvaret for den overordnede styringen av forebyggende sikkerhet i forsvarssektoren og etatsstyringen av Nasjonal sikkerhetsmyndighet.

Seksjonen har ansvaret for den overordnede styringen av forebyggende sikkerhet i forsvarssektoren og etatsstyringen av Nasjonal sikkerhetsmyndighet. Seksjonen har i tillegg ansvar for det interne sikkerhetsarbeidet i Forsvarsdepartementet.

Til toppen