Seksjon for utvikling og informasjonsforvaltning

Seksjonen har som oppgave å lede utviklingsarbeid og prosessutvikling samt forvalte informasjonen internt i FD.