Seksjon for økonomi og administrasjon

Seksjon for økonomi og administrasjon har ansvar for Intern økonomiforvaltning, Drift av Forsvarets ledelsesbygg, Post- og budtjeneste, Helpdesk for offentlige anskaffelser til FD og Dokumentsenteret.

Seksjon for økonomi og administrasjon har ansvar for Intern økonomiforvaltning, Drift av Forsvarets ledelsesbygg, Post- og budtjeneste, Helpdesk for offentlige anskaffelser til FD, Dokumentsenteret.