Seksjon for intern sikkerhet og beredskap

Seksjonen har ansvar for internt forebyggende sikkerhetsarbeid samt intern krisehåndtering og beredskap i Forsvarsdepartementet.