Seksjon for vakttjenester og intern beredskap

Seksjon for vakttjenester og intern beredskap utøver helkontinuerlig operativ objektsikkerhet i og rundt Forsvarets ledelsesbygg.

Seksjon for vakttjenester og intern beredskap utøver helkontinuerlig operativ objektsikkerhet i og rundt Forsvarets ledelsesbygg. Seksjonen er også ansvarlig for å lede videreutviklingen av FDs interne beredskapsplanverk inkludert forvaltning og ledelse av FDs interne beredskapsgruppe.

Til toppen