FD IKT

Forsvarsdepartementets IKT-enhet leverer graderte IKT-tjenester til statlige og private virksomheter underlagt sikkerhetsloven.

FD IKT har ansvar for drift, forvaltning og videreutvikling av FDs tjenesteplattformer.

FD IKT leverer i hovedsak følgende tjenesteplattformer:

  • Tonivå-plattform (U og Nasjonalt BEGRENSET nett (NBN))
  • NBN til statlige og private virksomheter underlagt sikkerhetsloven
  • Nasjonalt HEMMELIG nett (NHN) til statlige og private virksomheter underlagt sikkerhetsloven