Politisk rådgiver Audun Halvorsen (H)

E-post: audun.halvorsen@fd.dep.no
Telefon: 23 09 60 04

Audun Halvorsen er politisk rådgiver i Forsvarsdepartementet.

CV

Arbeidserfaring:

2008–2013: Høyres stortingsgruppe, forsvars- og utenrikspolitisk rådgiver.

2007–2008: Høyres stortingsgruppe, forsvarspolitisk rådgiver, rådgiver for kontroll- og konstitusjonsfraksjonen

2004–2007: Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo, vitenskapelig assistent og redaksjonssekretær for prosjektet The Political Implications of Denationalised Defence.

Utdannelse:

2003–: Universitetet i Oslo, kurs på mastergradsnivå i Peace and Conflict Studies. Norsk og europeisk sikkerhets- og forsvarspolitikk, europeiske forsvarsreformer, EUs utenriks- og sikkerhetspolitikk, privatisering innen forsvarssektoren og private militære foretak.

1998–2003: Universitetet i Oslo, Cand. mag. med fagene statsvitenskap, offentlig rett og privatrett.

Politiske og organisatoriske verv:

2004–2013: Diverse tillits- og folkevalgte verv for Oslo Høyre.

2005–2013: Medlem av redaksjonsrådet for tidsskriftet Minerva.

2003–2006: Nestleder, Youth Atlantic Treaty Association (YATA), Den Norske Atlanterhavskomités studentnettverk.

Annen erfaring:

2011: Informasjonskurs ved Forsvarets Høyskole.

1997–1998: Avtjent verneplikt ved Luftvernbatteriet, Østfold Regiment. Beskikket korporal.