Tilskuddsordninger fra Forsvarsdepartementet

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Det fordeles om lag 80 millioner kroner årlig fra Forsvarsdepartementets budsjett til blant annet forskning og utvikling, og til virksomhet som støtter opp om Forsvarets oppgaver og bidrar til å styrke befolkningens kunnskap om norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk.

Informasjon om tilskuddsmidlene, med oversikt over søknadsfrister, formål, målgrupper, tildelingskriterier og krav til søker finner du her.