Krav til rapport om Forsvarsdepartementets markedsstøtte

Rapport om markedsstøtten bør berøre følgende, samt eventuelle andre forhold som deltakerne mener er relevant å melde tilbake til FD. Rapportene sendes FD innen tre uker etter at tiltaket gjennomført.

Tilbakemeldingsskjema for bedrifter som har mottatt støtte fra forsvaret til markedsføringstiltak:

 • Bedriftens navn og antall deltagere fra bedriften
 • Reisens varighet og formål
 • Navn, grad og stilling på det deltagende personell fra Forsvaret
 • Navn på aktuelle personer og bedrifter en var i kontakt med
 • Ønsket noen av de ovennevnte kontakter ytterligere informasjon om produktene eller eventuell annen oppfølging fra forsvaret/bedriften?
 • Kvalitativ vurdering av utbyttet av Forsvarets deltagelse
 • Oppfølgingsaktiviteter

Tilbakemeldingsskjema for Forsvarets personell som har deltatt i markedsføringstiltak til støtte for norsk industri:

 • Navn, grad stilling og forvaltning
 • Reisens kostnad, varighet og formål
 • Navn på bedrift som ble støttet, og antall deltagere fra denne
 • Ønsket noen av de ovennevnte kontakter ytterligere informasjon om produktene eller eventuell annen oppfølging fra bedriften?
 • Kvalitativ vurdering av utbyttet av Forsvarets deltagelse
Til toppen