Tilskuddsordninger under Forsvarsdepartementet

Det fordeles om lag 70 millioner kroner årlig fra Forsvarsdepartementets budsjett til organisasjoner,  blant annet forskning og utvikling, og til virksomhet som støtter opp om Forsvarets oppgaver og bidrar til å styrke befolkningens kunnskap om norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk.

Tilskuddsordninger for akademiske institusjoner og universitetsmiljø innen sikkerhets- og forsvarspolitisk forskning

Tilskuddsordningen er i hovedsak ment for institusjoner, tenketanker og universitetsmiljø med et sikkerhets- og forsvarspolitisk utsyn.

Tilskuddsordning for frivillige organisasjoner og tilskuddsordning for prosjekter relatert til andre verdenskrig og kulturhistoriske hendelser

Her kan du søke tilskudd som frivillig organisasjon til Forsvarsdepartementets tilskuddsordning. Også andre kan søke på disse tilskuddene, dersom det er forsvarsrelatert. Driftsstøtte kan gis til faste administrative utgifter, som for eksempel kontor og lønn. Prosjektstøtte knyttes til organisasjonens aktiviteter som gjennomføres for å nå organisasjonens mål.

Aktuelt nå

Til toppen