Nytt innhold fra Finansdepartementet

Her finner du alt innhold som er publisert på Finansdepartementets sider. Du kan skrive søkeord i fritekst-søkefeltet. Bruk navigatorene for å innsnevre på innholdstype og tidsrom.

Viser 6371-6380 av 6754 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Konsesjonsbrev

  06.04.2000 Brev Finansdepartementet

  Simonsen Musæus Advokatfirma DA Postboks 727Sentrum 0105 OSLO Deres ref Vår ref Dato 99/6322 FM HKN 6.4.2000 Søknad om godkjennelse av Tryg-Baltica AS’ erverv av aksjene i Vesta Forsikring AS og Skandia LTS Holding Norge AS mv. Det vises til brev

 • NOU 2000: 9 - Konkurranseflater i finansnæringen

  28.03.2000 NOU Finansdepartementet

 • R-3/00 2000/1529 C Pål/HH Hovedbudsjettskriv for 2001 retningslinjer for arbeidet med Statsbudsjettforslag for budsjettermin 2001

  27.03.2000 Rundskriv Finansdepartementet

  HOVEDBUDJETTSKRIV FOR 2001 RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET MED STATSBUDSJETT- FORSLAGET FOR BUDSJETTERMINEN 2001 Dokumentet finner du i PDF-format her.

 • Skattemessig behandling av utenlandstillegg – høring

  15.03.2000 Høring Finansdepartementet

  Høringsinstansene Deres ref Vår ref Dato 99/1928 SA KjL/KR 15.3.2000 Skattemessig behandling av utenlandstillegg – høring Finansdepartementet nedsatte i juni 1997 en interdepartemental arbeidsgruppe som skulle vurdere reglene for skattlegging av

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høringsnotat 15.03.2000

  15.03.2000 Høring Finansdepartementet

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høringsnotat 09.03.2000

  09.03.2000 Høring Finansdepartementet

  I § 8-15-10 Anvendelsesområde Bestemmelsene i § 8-15-10 og § 8-15-11 gjelder for urealiserte valutaposter som er ervervet før 1. januar 2000 og som skal skattlegges separat. § 8-15-11 Fastsettelse av skattemessig inngangsverdi (1) Det skal

  Status: Ferdigbehandlet

 • Overgangsbestemmelser om skattemessig inngangsverdi

  09.03.2000 Høring Finansdepartementet

  Skattedirektoratet Postboks 6300 Etterstad 0603 OSLO Deres ref Vår ref Dato 00/1024 SA KMF/GHL 9.3.2000 Høring – overgangsbestemmelser om fastsettelse av skattemessig inngangsverdi for urealiserte valutaposter pr. 1 januar 2000 Ved lov av 17.

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høring 08.03.00 - Utkast til forskrift

  08.03.2000 Høring Finansdepartementet

  Fastsatt av Finansdepartementet xx.xx 2000 med hjemmel i lov av 14. juni 1985 nr. 62 § 1-2 og kgl. res. 6. februar 1987 nr. 70. I forskrift 6. juli 1987 nr. 592 om overgangsregler for pliktig registrering i Verdipapirsentralen gjøres følgende

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høringsnotat 06.03.2000

  06.03.2000 Høring Finansdepartementet

  § 16-28 Metoder for å forebygge internasjonal dobbeltbeskatning A Fradrag i norsk skatt for skatt betalt i utlandet og dokumentasjonsplikt § 16-28-1 Anvendelsesområde for bestemmelsene om fradrag i norsk skatt for skatt betalt i utlandet

  Status: Ferdigbehandlet

 • Forskrift om den alternative fordelingsmetode for å unngå dobbeltbeskatning

  06.03.2000 Forskrift Finansdepartementet

  Høringsinstansene Deres ref Vår ref Dato 98/5722 SA KMF/KR 6.3.2000 Høring - forskrift om gjennomføring av den alternative fordelingsmetode for å unngå dobbeltbeskatning i skatteavtale Ved lov av 19. mars 1999 ble det innført en ny § 22

Til toppen