Nytt innhold fra Finansdepartementet

Her finner du alt innhold som er publisert på Finansdepartementets sider. Du kan skrive søkeord i fritekst-søkefeltet. Bruk navigatorene for å innsnevre på innholdstype og tidsrom.

Viser 6411-6420 av 6748 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Forsikringsvirksomhetslovens bestemmelser om forsikringsfond

  16.12.1999 Høring Finansdepartementet

  Høringsinstanser Deres ref Vår ref Dato 99/3510 FM InA 16.12.1999 Etter forsikringsvirksomhetsloven § 8–2 annet ledd skal de forsikringstekniske avsetningene beregnes utfra en prospektiv metode, det vil si en metode basert på kontantverdien av

  Status: Ferdigbehandlet

 • R-12/99 99/6118 C Retningslinjer for materiale til Regjeringens første konferanse om Statsbudsjettforslag 2001

  15.12.1999 Rundskriv Finansdepartementet

  Retningslinjer for materiale til Regjeringens første konferanse om Statsbudsjettforslag 2001 Hele dokumente finner du i PDF-format her.

 • Høring - NOU 1999:29 Varederivater

  14.12.1999 Høring Finansdepartementet

  Høringsinstansene Deres ref Vår ref Dato 99/4817 FM AnL 26.11.1999 Vedlagt følger NOU 1999:29 Varederivater avgitt til Finansdepartementet 28. september 1999. I utredningen fremmer Varederivatutvalget forslag om at varederivater skal omfattes av

  Status: Ferdigbehandlet

 • Forskrift om mineralolje tilfartøy som driver godstransport

  14.12.1999 Forskrift Finansdepartementet

  Forskrift om endring av forskrift 10. juni 1991 nr. 369 om refusjon av avgift på mineralolje levert til bruk om bord i fartøy som driver godstransport i innenriks sjøfart Fastsatt av Finansdepartementet 14. desember 1999 med hjemmel i lov av 19. mai

 • Forskrift om grunnavgift på fyringsolje mv.

  14.12.1999 Forskrift Finansdepartementet

  Forskrift om grunnavgift på fyringsolje mv. Fastsatt av Finansdepartementet 14. desember 1999 med hjemmel i lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter og Stortingets avgiftsvedtak § 1 Forskriften her gjelder grunnavgift på mineralolje. § 2 Bestemmelsene

 • Forskrift om endring av forskrift av 2. juli 1986 nr 1430 om omregistreringsavgift

  14.12.1999 Forskrift Finansdepartementet

  Forskrift om endring av forskrift av 2. juli 1986 nr 1430 om omregistreringsavgift Fastsatt av Finansdepartementet 14. desember 1999 med hjemmel i lov av 19. juni 1959 nr 2 vedrørende motorkjøretøyer og båter og Stortingets avgiftsvedtak I forskrift

 • Forskrift om endring av forskrift av 4. juli 1986 nr 1433 om årsavgift for motorvogn

  14.12.1999 Forskrift Finansdepartementet

  Forskrift om endring av forskrift av 4. juli 1986 nr 1433 om årsavgift for motorvogn Fastsatt av Finansdepartementet 14. desember 1999 med hjemmel i lov av 19. juni 1959 nr 2 vedrørende motorkjøretøyer og båter og Stortingets avgiftsvedtak I

 • Forskrift om mineraloljeavgift til fartøyer som driver fiske

  14.12.1999 Forskrift Finansdepartementet

  Forskrift om endring av forskrift 10. november 1988 nr. 898 om refusjon av avgift på mineralolje til bruk i fartøy som driver fiske og fangst i nære farvann Fastsatt av Finansdepartementet 14. desember 1999 med hjemmel i lov 19. mai 1933 nr. 11 om

 • Forskrift om mineralske produkter til bruk i verneverdige fartøy

  14.12.1999 Forskrift Finansdepartementet

  Forskrift om endring av forskrift 29. mars 1996 nr. 312 om refusjon av avgift på mineralske produkter som leveres til bruk i verneverdige fartøy og museumsjernbaner og tekniske anlegg på museumssektoren Fastsatt av Finansdepartementet 14. desember

 • Forskrift om mineralolje til treforedlingsindustrien m.m

  14.12.1999 Forskrift Finansdepartementet

  Forskrift om endring av forskrift 30. desember 1992 nr. 1227 om nedsatt avgift på mineralolje for treforedlingsindustrien, sildemel- og fiskemelindustrien Fastsatt av Finansdepartementet 14. desember 1999 med hjemmel i lov 19. mai 1933 nr. 11 om

Til toppen