Nytt innhold fra Finansdepartementet

Her finner du alt innhold som er publisert på Finansdepartementets sider. Du kan skrive søkeord i fritekst-søkefeltet. Bruk navigatorene for å innsnevre på innholdstype og tidsrom.

Viser 6451-6460 av 6737 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Endring av forskrift om kompensasjon for merverdiavgift

  09.07.1999 Høring Finansdepartementet

  Forskriftsendring 07.01.2000 Til høringsinstansene Deres ref Vår ref Dato 98/1590 SA GD/KR 9.7.1999 Høring – endring av forskrift av 19. april 1995 om kompensasjon for merverdiavgift til kommuner og fylkeskommuner ved kjøp av visse

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høringsnotat 09.07.1999

  09.07.1999 Høring Finansdepartementet

  UTKAST TIL ENDRING AV FORSKRIFT OM KOMPENSASJON FOR MERVERDIAVGIFT TIL KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER VED KJØP AV VISSE TJENESTER FRA REGISTRERTE NÆRINGSDRIVENDE 1 INNLEDNING Finansdepartementet legger i dette høringsnotatet fram forslag om endring av

  Status: Ferdigbehandlet

 • Rundskriv R-7/1999 Statens konsernkontoordning - informasjon om rammeavtalen med kontoførere

  08.07.1999 Rundskriv Finansdepartementet

  Samtlige departementer og Statsministerens kontor Rundskriv R-7/99 Vår ref Dato 98/8771 C ERH/HDH 08.07.1999 STATENS KONSERNKONTOORDNING – INFORMASJON OM RAMMEAVTALER MED KONTOFØRERE 1 INNLEDNING Etter § 17.1 i Økonomireglementet for staten skal

 • Høring - pendlere

  02.07.1999 Høring Finansdepartementet

  Resultat: Forskrift av 17.11.1999 Høringsinstansene Deres ref Vår ref Dato 99/430 SA MDM /KR 02. 07.1999 Høring – forskrift om fradrag for reise mellom hjem og arbeidssted og pendleres besøksreise til hjemmet 1 Innledning Vedlagt

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høringsnotat 02.07.1999

  02.07.1999 Høring Finansdepartementet

  UTKAST TIL Fastsatt av Finans- og tolldepartementet ……… med hjemmel i lov av 11. august 1911 nr 8 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) § 44 første ledd bokstav g nr 4. § 1 Virkeområde (1) Denne forskrift gjelder fradrag for reiser mellom hjem

  Status: Ferdigbehandlet

 • Forskrift om skattefritak for fri utdanning i arbeidsforhold

  30.06.1999 Forskrift Finansdepartementet

  Forskrift om skattefritak for fri utdanning i arbeidsforhold Fastsatt av Finans- og tolldepartementet 30. juni 1999 med hjemmel i lov av 18. august 1911 nr 8 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) § 42 første ledd I § 1 Anvendelsesområde

 • Forskrift om godgjørelser og forskuddstrekk

  30.06.1999 Forskrift Finansdepartementet

  FORSKRIFT AV 30. JUNI 1999 OM VISSE GODTGJØRELSER DET SKAL GJENNOMFØRES FORSKUDDSTREKK I OG BEGRENSNINGER I PLIKTEN TIL Å GJENNOMFØRE FORSKUDDSTREKK I VISSE GODTGJØRELSER UTENFOR TJENESTEFORHOLD Fastsatt av Finans- og tolldepartementet 30. juni 1999

 • Forskrift om skattetrekk i godtgjørelse, Alta Skiferbrudd

  30.06.1999 Forskrift Finansdepartementet

  FORSKRIFT AV 30. JUNI 1999 OM OPPHEVELSE AV FORSKRIFT AV 5. DESEMBER 1958 NR. 9863 OM GJENNOMFØRINGEN AV SKATTETREKK I GODTGJØRELSE SOM A/L ALTA SKIFERBRUDD UTBETALER PERSONLIGE SKIFERDRIVERE FOR LEVERT SKIFER OG FORSKRIFT AV 3. NOVEMBER 1968 NR.

 • Forskrift om skattetrekk i godtgjørelse

  30.06.1999 Forskrift Finansdepartementet

  FORSKRIFT AV 30. JUNI 1999 OM OPPHEVELSE AV FORSKRIFT AV 28. NOVEMBER 1958 NR. 3 OM SKATTETREKK I GODTGJØRELSE FOR TØMMER- OG VEDKJØRING MED TRANSPORTMIDDEL SOM ARBEIDSTAKEREN HOLDER, OG I GODTGJØRELSE FOR SKIFERLEVERANSER FRA A/l ALTA SKIFERBRUDD

 • Høring - Likviditetskrav for verdipapirforetak

  28.06.1999 Høring Finansdepartementet

  Høringsinstanser Deres ref Vår ref Dato 98/7578 FM fb 28.6.1999 I Kredittilsynets brev av 05.02.99 har Finansdepartementet mottatt forslag til presiseringer i lov av 19. juni 1997 nr. 79 om verdipapirhandel. Verdipapirhandelloven har ingen særskilte

  Høringsfrist: 27.09.1999 Status: Ferdigbehandlet

Til toppen