Nytt innhold fra Finansdepartementet

Her finner du alt innhold som er publisert på Finansdepartementets sider. Du kan skrive søkeord i fritekst-søkefeltet. Bruk navigatorene for å innsnevre på innholdstype og tidsrom.

Viser 6461-6470 av 6754 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Forskrift om bruk av forenklet forelegg i mindre alvorlige tilfeller av ulovlig innførsel

  24.08.1999 Forskrift Finansdepartementet

  Forskrift om bruk av forenklet forelegg i mindre alvorlige tilfeller av ulovlig innførsel Fastsatt av Finans- og tolldepartementet den 24. august 1999 med hjemmel i lov av 10. juni 1966 nr. 5 om toll (tolloven) § 68, jf. kgl. res. av 19. juni 1997

 • Forskrift om co2-avgift på mineralske produkter

  24.08.1999 Forskrift Finansdepartementet

  Forskrift om endring av forskrift av 18. desember 1998 nr 1249 om CO 2-avgift på mineralske produkter Fastsatt av Finans- og tolldepartementet 24. august 1999 med hjemmel i lov av 19. mai 1933 nr 11 om særavgifter og Stortingets avgiftsvedtak I

 • Forskrift om mineralolje til framdrift av motorvogn

  20.08.1999 Forskrift Finansdepartementet

  Forskrift om endring av forskrift av 8. juni 1993 nr 436 om avgift på mineralolje til framdrift av motorvogn og om merking av mineralolje Fastsatt av Finans- og tolldepartementet 20. august 1999 med hjemmel i lov 19. mai 1933 nr 11 om særavgifter og

 • Ot.prp. nr. 96 (1998-99) - Om lov om betalingssystemer m.v.

  20.08.1999 Proposisjon Finansdepartementet

 • Utkast til endringer i ny forskrift til ny skattelov

  16.08.1999 Høring Finansdepartementet

  Forskrift av 10.01.2000 Høringsinstansene Deres ref Vår ref Dato 98/520 SA OAB/KR 16.8.1999 Høring – utkast til endringeri forskrift til ny skattelov vedrørende beskatning av fordel ved privat bruk av

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høringsnotat II 16.08.1999

  16.08.1999 Høring Finansdepartementet

  Utkast til forskrift om endring i Forskrift Fastsatt av Finans- og tolldepartementet til utfylling og gjennomføring mv av skatteloven av 26. mars 1999 Fastsatt med hjemmel i lov av26. mars 1999om skatt av formue og inntekt (skatteloven) § 5-13 § 5-

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høringsnotat 16.08.1999

  16.08.1999 Høring Finansdepartementet

  1. Innledning og sammendrag Departementet foreslår endringer i forskrift til ny skattelov § 5-13-1 flg vedrørende beskatning av fordel ved privat bruk av arbeidsgivers bil. Endringen foreslås å tre i kraft fra og med inntektsåret 2000. I utkastet

  Høringsfrist: 16.11.1999 Status: Ferdigbehandlet

 • Endring av forskrift om kompensasjon for merverdiavgift

  09.07.1999 Høring Finansdepartementet

  Forskriftsendring 07.01.2000 Til høringsinstansene Deres ref Vår ref Dato 98/1590 SA GD/KR 9.7.1999 Høring – endring av forskrift av 19. april 1995 om kompensasjon for merverdiavgift til kommuner og fylkeskommuner ved kjøp av visse

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høringsnotat 09.07.1999

  09.07.1999 Høring Finansdepartementet

  UTKAST TIL ENDRING AV FORSKRIFT OM KOMPENSASJON FOR MERVERDIAVGIFT TIL KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER VED KJØP AV VISSE TJENESTER FRA REGISTRERTE NÆRINGSDRIVENDE 1 INNLEDNING Finansdepartementet legger i dette høringsnotatet fram forslag om endring av

  Status: Ferdigbehandlet

 • Rundskriv R-7/1999 Statens konsernkontoordning - informasjon om rammeavtalen med kontoførere

  08.07.1999 Rundskriv Finansdepartementet

  Samtlige departementer og Statsministerens kontor Rundskriv R-7/99 Vår ref Dato 98/8771 C ERH/HDH 08.07.1999 STATENS KONSERNKONTOORDNING – INFORMASJON OM RAMMEAVTALER MED KONTOFØRERE 1 INNLEDNING Etter § 17.1 i Økonomireglementet for staten skal

Til toppen