Nytt innhold fra Finansdepartementet

Her finner du alt innhold som er publisert på Finansdepartementets sider. Du kan skrive søkeord i fritekst-søkefeltet. Bruk navigatorene for å innsnevre på innholdstype og tidsrom.

Viser 6531-6540 av 6737 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Revisorloven

  15.01.1999 Lov Finansdepartementet

  Denne lov gjelder revisjonsplikt, godkjenning av revisorer, revisors oppgaver og krav til utførelsen av revisors oppgaver. Revisjon av revisjonspliktiges årsregnskap skal foretas i samsvar med bestemmelsene i denne lov. Tilsvarende gjelder revisjon

  Se loven på lovdata.no

 • R-1/99 99/ 251 C Overføring av ubrukte bevilgninger til 1999

  14.01.1999 Rundskriv Finansdepartementet

  Til samtlige departementer og Riksrevisjonen Rundskriv R-1/99 Vår ref Dato 99/ 251 C Om/HDH 14.01.1999 OVERFØRING AV UBRUKTE BEVILGNINGER TIL 1999 Poster med stikkordet "kan overføres" For overføring av ubrukte bevilgninger under poster som har

 • Forskrift om skattefrie overføringer

  12.01.1999 Forskrift Finansdepartementet

  Forskrift om endret tilbakevirkning av forskrift av 30.12.1998 om endring i forskrift av 13.05.1991 nr 336 om skattefrie overføringer mellom aksjeselskaper og mellom deltakerlignede selskaper med hovedsakelig samme eierinteresser Fastsatt av

 • Forskrift om skattefrie overføringer mellom aksjeselskaper

  30.12.1998 Forskrift Finansdepartementet

  Forskrift om endring av forskrift av 13.05.1991 nr 336 om skattefrie overføringer mellom aksjeselskaper og mellom deltakerlignede selskaper med hovedsakelig samme eierinteresser Fastsatt av Finansdepartementet 30. desember 1998 med hjemmel i avsnitt

 • Høring merverdiavgift ved innførsel av telekommunikasjonstjenester mv

  23.12.1998 Høring Finansdepartementet

  Til høringsinstansene i henhold til vedlagt liste Deres ref Vår ref Dato 98/4240 SA SiS 23 .12.98 Alminnelig høring - utkast til forskrifter om merverdiavgift ved innførsel av telekommunikasjonstjenester mv Det vises til Ot prp nr 32 (

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høringsnotat 23.12.1998

  23.12.1998 Høring Finansdepartementet

  Status: Ferdigbehandlet

 • Forslag til endringer i kredittilsynsloven

  22.12.1998 Høring Finansdepartementet

  Status: Ferdigbehandlet

 • Endringer i kredittilsynsloven

  22.12.1998 Høring Finansdepartementet

  Høringsinstanser i henhold til liste Deres ref Vår ref Dato 98/7899 FM TMo 22.12.1998 Vedlagt oversendes et forslag fra Kredittilsynet av 25. september 1998 til endringer i lov 7. desember 1956 nr. 1 om tilsynet for kredittinstitusjoner,

  Status: Ferdigbehandlet

 • Ot.prp. nr. 32 (1998-99) - Endringer i skattelovgivningen

  18.12.1998 Proposisjon Finansdepartementet

 • Forskrift om merverdiavgift ved innførsel

  16.12.1998 Forskrift Finansdepartementet

  FORSKRIFT OM MERVERDIAVGIFT VED INNFØRSEL. DATO: FOR 1975-12-12. Fastsatt av Finansdepartementet med hjemmel i § 62 fjerde ledd og § 66 i lov av 19. juni 1966 nr. 66 om merverdiavgift. Endret 8. januar 1976, 18. mars 1977, 7. juni 1978, 5. juli 1978

Til toppen