Nytt innhold fra Finansdepartementet

Her finner du alt innhold som er publisert på Finansdepartementets sider. Du kan skrive søkeord i fritekst-søkefeltet. Bruk navigatorene for å innsnevre på innholdstype og tidsrom.

Viser 6571-6580 av 6754 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Forskrift om skatteoppkrever for Svalbard

  30.10.1998 Forskrift Finansdepartementet

  FORSKRIFT OM ENDRING I FORSKRIFT AV 12. DESEMBER 1997 NR 1296 OM LIGNINGSMYNDIGHETER OG SKATTEOPPKREVER FOR SVALBARD, OG OM OVERGANGSREGLER Fastsatt ved kgl res av 30. oktober 1998 med hjemmel i lov av 29. november 1996 nr 68 om skatt til Svalbard §

 • Høring - Forskrift om avgrensning av fritak for investeringsavgift

  28.10.1998 Høring Finansdepartementet

  Forskrift 06.04.1999 Til høringsinstansene i henhold til vedlagte liste Deres ref Vår ref Dato 98/3227 SA LRD 28.10.1998 Finansdepartementet vil med dette fremlegge til høring forslag til forskrift om avgrensning av fritak

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høringsnotat 28.10.1998

  28.10.1998 Høring Finansdepartementet

  UTKAST Forskrift om avgrensning av fritak for investeringsavgift for investeringer mv i vindkraftverk, bioenergianlegg, varmepumper, fjernvarmeanlegg, mikro- og minivannkraftverk og tidevannskraftverk § 1 Denne forskrift gjelder for investeringer mv

  Status: Ferdigbehandlet

 • St.prp. nr. 1 (1998-1999): Gul bok -

  25.10.1998 Proposisjon Finansdepartementet

  St prp nr 1 (1998–99) STATSBUDSJETTET Den kongelige proposisjon om statsbudsjettet medregnet folketrygden for budsjetterminen 1. januar – 31. desember 1999. Tilråding fra Finans- og tolldepartementet av 25. september 1998, godkjent i statsråd samme

 • Høringsnotat om endringer i selskapsskattelovens

  22.10.1998 Høring Finansdepartementet

  Høringsinstansene (Se vedlagte liste) Deres ref Vår ref Dato 98/8382 FT/GHL 22.10.1998 Vedlagt følger Finansdepartementets høringsnotat av i dag om endring av reglene om skattefri fusjon og fisjon som følge av ny regnskaps- og

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høringsnotat 22.10.1998

  22.10.1998 Høring Finansdepartementet

  Status: Ferdigbehandlet

 • St.prp. nr. 1 (1998-99): Skatte-, avgifts- og tollvedtak -

  25.09.1998 Proposisjon Finansdepartementet

  St prp nr 1 (1998-99) FOR BUDSJETTERMINEN 1999 Skatte-, avgifts- og tollvedtak Tilråding fra Finans- og tolldepartementet av 25. september 1998, godkjent i statsråd samme dag. Denne fagproposisjonen er

 • St.meld. nr. 1 (1998-99) - Nasjonalbudsjettet 1999

  25.09.1998 Melding til Stortinget Finansdepartementet

 • Ot.prp. nr. 1 (1998-99) - Skatteopplegget 1999 - Lovendringer

  25.09.1998 Proposisjon Finansdepartementet

 • St.meld. nr. 55 (1997-98) - Kredittmeldinga 1997

  25.09.1998 Melding til Stortinget Finansdepartementet

Til toppen