Nytt innhold fra Finansdepartementet

Her finner du alt innhold som er publisert på Finansdepartementets sider. Du kan skrive søkeord i fritekst-søkefeltet. Bruk navigatorene for å innsnevre på innholdstype og tidsrom.

Viser 6641-6650 av 6859 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Vedlegg fra Kt 050299 - Likviditetskrav for verdipapirforetak

  05.02.1999 Høring Finansdepartementet

  Finansdepartementet Finansmarkedsavdelingen Postboks 8008 Dep 0030 OSLO Vår ref.: Deres ref.: Dato: 98/4756 321.228 KTT 98/7578 CeA 05.02.99 Saksbehandler: Hauge/Pedersen/Trøbråten Kredittilsynet viser til Deres brev av 17. september 1998, hvor det

  Status: Ferdigbehandlet

 • Rundskriv R-3/1999 Økonomiregelverkets rekkevidde for forvaltning av statlige fond

  05.02.1999 Rundskriv Finansdepartementet

  Samtlige departementer Riksrevisjonen Rundskriv R-3/99 Deres ref Vår ref Dato 99/691 C Om/HDH 05.02.1999 ØKONOMIREGELVERKETS REKKEVIDDE FOR FORVALTNING AV STATLIGE FOND 1. Generelt I kommentarene til § 1 i Økonomireglement for staten, fastsatt ved

 • Rundskriv R-3/1999 Økonomiregelverkets rekkevidde for forvaltning av statlige fond

  05.02.1999 Rundskriv Finansdepartementet

  Samtlige departementer Riksrevisjonen Rundskriv R-3/99 Deres ref Vår ref Dato 99/691 C Om/HDH 05.02.1999 ØKONOMIREGELVERKETS REKKEVIDDE FOR FORVALTNING AV STATLIGE FOND 1. Generelt I kommentarene til § 1 i Økonomireglement for staten, fastsatt ved

 • R-2/99 99/497 C Statsbudsjettet 1999 - Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer våren 1999

  03.02.1999 Rundskriv Finansdepartementet

  Samtlige departementer Statsministerens kontor R-2/99 Vår ref. (Bes oppgitt ved svar) Dato 99/497 C GA/ 03.02.99 STATSBUDSJETTET 1999 - TILLEGGSBEVILGNINGER OG OMPRIORITERINGER VÅREN 1999 1. Gjennomføringen av finanspolitikken i 1999 For å holde

 • Forskrift om beskatning av skipsaksjeselskaper

  28.01.1999 Forskrift Finansdepartementet

  Forskrift om endring av forskrift av 29. januar 1997 nr 95 om beskatning av skipsaksjeselskaper i henhold til skatteloven § 51 a Fastsatt av Finans- og tolldepartementet 28. januar 1999 med hjemmel i lov av 18. august 1911 nr 8 om skatt av formue og

 • Forskrift om endring av forskrift om omregistreringsavgift

  27.01.1999 Forskrift Finansdepartementet

  Lovdata Postboks 41 Sentrum 0101 OSLO Deres ref Vår ref Dato 99/511 SA GHD/AGO 27.01.1999 Forskrift om endring av forskrift om omregistreringsavgift I. Finansdepartementet har den 27. januar 1999 i medhold av lov av 19. juni 1959 nr 2 om avgifter

 • NOU 1999: 3 - Organisering av børsvirksomhet m.m.

  27.01.1999 NOU Finansdepartementet

 • Forskrift om rentesatser for beskatning av kraftforetak

  22.01.1999 Forskrift Finansdepartementet

  Forskrift om rentesatser for beskatning av kraftforetak for inntektsåret 1998 Fastsatt av Finans- og tolldepartementet 22. januar 1999 med hjemmel i forskrift av 8. januar 1998 om fastsettelse av renter for beskatning av kraftforetak I § 1 For

 • Forskrift om normrentesats

  22.01.1999 Forskrift Finansdepartementet

  Forskrift om normrentesats for inntektsåret 1998 etter forskrift av 18. august 1998 om leie av flyttbar produksjonsinnretning på kontinentalsokkelen Fastsatt av Finans- og tolldepartementet 22. januar 1999 med hjemmel i forskrift av 18. august 1998

 • Forskrift om skattefritak for visse naturalytelser

  15.01.1999 Forskrift Finansdepartementet

  Forskrift om endring i forskrift av 2. september 1977 nr 2 om skattefritak for visse naturalytelser mv Fastsatt ved kongelig resolusjon av 15.1.1999 med hjemmel i lov av 18. august 1911 nr 8 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) § 42 første

Til toppen