Seksjon for IKT (IKT)

Seksjonsleder: avdelingsdirektør Lasse Gråberg. IKT-seksjonen har ansvaret for at politisk ledelse og embetsverket i departementet til enhver tid har IKT-løsninger som understøtter utøvelsen av sine funksjoner med tanke på krav til oppetid, sikkerhet og mobilitet. Dette medfører oppgaver innen forvaltning, drift og videreutvikling av departementets IKT-løsninger. Seksjonsleder er departementets IKT-sjef.

Seksjonsleder: avdelingsdirektør Lasse Gråberg

Oppgaver:
IKT-seksjonen har ansvaret for at politisk ledelse og embetsverket i departementet til enhver tid har IKT-løsninger som understøtter utøvelsen av sine funksjoner med tanke på krav til oppetid, sikkerhet og mobilitet. Dette medfører oppgaver innen forvaltning, drift og videreutvikling av departementets IKT-løsninger. Seksjonsleder er departementets IKT-sjef.

Til toppen