Ekspedisjonssjef Pål Longva

Finansdepartementets ledelse

Ekspedisjonssjef Pål Longva

E-post: pal.longva@fin.dep.no
Telefon: 22 24 43 00
Mobil: 991 539 07

Finansavdelingen