Ekspedisjonssjef Pål Longva

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementets ledelse

E-post: pal.longva@fin.dep.no
Telefon: 22 24 43 00
Mobil: 991 539 07
Faks: 22 24 95 05

Finansavdelingen