Økonomiseksjonen (ØKS)

Seksjonsleder: Avdelingsdirektør Marius Østli. Økonomiseksjonen har ansvar for økonomiske og strukturelle vurderinger av forholdene i finansmarkedene med særlig vekt på utsiktene til finansiell stabilitet og soliditet i finansforetakene. Seksjonen samarbeider med de juridiske seksjonene om utarbeiding av regelverk og vedtak i enkeltsaker innen bl.a. bank, forsikring, tjenestepensjon og verdipapirhandel. Seksjonen arbeider også med spørsmål knyttet til betalingssystemer og annen finansiell infrastruktur, og deltar i internasjonalt arbeid som faller inn under seksjonens ansvarsområde.

Seksjonsleder: Avdelingsdirektør Marius Østli.

Oppgaver:
Økonomiseksjonen har ansvar for økonomiske og strukturelle vurderinger av forholdene i finansmarkedene med særlig vekt på utsiktene til finansiell stabilitet og soliditet i finansforetakene. Seksjonen samarbeider med de juridiske seksjonene om utarbeiding av regelverk og vedtak i enkeltsaker innen bl.a. bank, forsikring, tjenestepensjon og verdipapirhandel. Seksjonen arbeider også med spørsmål knyttet til betalingssystemer og annen finansiell infrastruktur, og deltar i internasjonalt arbeid som faller inn under seksjonens ansvarsområde.