Underdirektør Eva Karin Dahle Rabben

Kommunikasjonsenheten

E-post: ekr@fin.dep.no
Telefon: 22 24 41 31
Mobil: 977 38 862