Seniorrådgiver Dorte Drange

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Kommunikasjonsenheten

E-post: dd@fin.dep.no
Telefon: 22 24 43 39
Mobil: 959 28 732