Kommunikasjonssjef Therese Riiser

E-post: trw@fin.dep.no
Telefon: 22 24 41 09
Mobil: 940 50 886