Ekspedisjonssjef Nina Bjerkedal

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementets ledelse

E-post: nb@fin.dep.no
Telefon: 22 24 45 52
Faks: 22 24 27 07

Skatteøkonomisk avdeling