Avdelingsdirektør Knut Erik Omholt

E-post: Knut.Erik.Omholt@fin.dep.no
Telefon: 22 24 42 94
Mobil: 975 72 743

Skattelovavdelingen