Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Norges Bank / Noregs Bank

Norges Bank er landets sentralbank. Banken har som mål å fremme økonomisk stabilitet i Norge. Banken har utøvende og rådgivende oppgaver innenfor pengepolitikken og skal bidra til robuste og effektive betalingssystemer og finansmarkeder.

Norges Bank forvalter landets valutareserver og forvalter Statens pensjonsfond utland (SPU) på oppdrag fra Finansdepartementet. Midlene i SPU plasseres i internasjonale verdipapirer etter regler fastsatt av Finansdepartementet. Kapitalforvaltningen i Norges Bank utføres i et eget virksomhetsområde - Norges Bank Investment Management (NBIM).

Norges Bank utøver penge- og valutapolitikken. Retningslinjene for pengepolitikken er gitt i bestemmelse om pengepolitikken, der det heter at pengepolitikken skal opprettholde en stabil pengeverdi gjennom lav og stabil inflasjon.

Banken analyserer utviklingen i norsk økonomi med særlig vekt på forholdene i finansmarkedene, og gir faglige råd i den økonomiske politikken. 

Norges Bank er et eget rettssubjekt og er eid av staten. Virksomheten er regulert i Sentralbankloven.

De fleste er ansatt ved hovedkontoret i Oslo. Norges Bank Investment Management har for øvrig avdelinger i New York, London, Singapore og Shanghai.

Årsrapport 2018

Nettside: https://www.norges-bank.no/

Til toppen