Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Norges Bank / Noregs Bank

Norges Bank er landets sentralbank. Banken har som mål å fremme økonomisk stabilitet i Norge. Banken har utøvende og rådgivende oppgaver innenfor pengepolitikken og skal bidra til robuste og effektive betalingssystemer og finansmarkeder. Norges Bank forvalter landets valutareserver og forvalter Statens pensjonsfond utland (SPU) på oppdrag fra Finansdepartementet. Midlene i SPU plasseres i internasjonale verdipapirer etter regler fastsatt av Finansdepartementet. Kapitalforvaltningen i Norges Bank utføres i et eget virksomhetsområde - Norges Bank Investment Management (NBIM).

Norges Bank utøver penge- og valutapolitikken. Retningslinjene for pengepolitikken er gitt i forskrift av 29. mars 2001, der det heter at banken skal styre mot en lav og stabil inflasjon. Banken analyserer utviklingen i norsk økonomi med særlig vekt på forholdene i finansmarkedene, og gir faglige råd i den økonomiske politikken. Den utarbeider også bankstatistikk og statistikk for betalingsbalansen overfor utlandet.

Noregs Bank er eit eige rettssubjekt og er eigd av staten. Verksemda er regulert i Sentralbanklova.

De fleste er ansatt ved hovedkontoret i Oslo. Norges Bank har for øvrig avdelinger i New York, London, Singapore and Shanghai.

 

Årsrapport 2018

Nettside: https://www.norges-bank.no/

Til toppen