Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Direktoratet for økonomistyring

Direktoratet for økonomistyring (DFØ) er statens ekspertorgan for økonomi- og virksomhetsstyring i staten. Direktoratets overordnede mål er å legge til rette for hensiktsmessige fellesløsninger i staten og god styring i de enkelte statlige virksomheter.

DFØ skal bidra til effektiv ressursbruk gjennom å tilby fellesløsninger som gir synergier og stordriftsfordeler. DFØ leverer lønns- og/eller regnskapstjenester til om lag 83 prosent av alle statlige virksomheter. Denne oppgaven står for tre fjerdedeler av virksomheten, målt i årsverk.

DFØ har også ansvaret for statsregnskapet og statens konsernkontoordning.

Direktoratet forvalter Instruks om utredning av statlige tiltak (utredningsinstruksen) og regelverket for økonomistyring i staten, og er statens ekspertorgan for samfunnsøkonomisk analyse. Direktoratet tilbyr kompetansetiltak og rådgivning på disse områdene, og tilbyr metoder og verktøy for god styring.

Ved utløpet av 2016 hadde DFØ 425 ansatte. Det ble utført 351 årsverk i løpet av året, fordelt på en sentralenhet i Oslo og lønns- og regnskapsenheter i Trondheim og Stavanger. I 2017 har DFØ et budsjett på om lag 394 millioner kroner.

Tildelingsbrev og årsrapporter

Nettside: http://www.dfo.no/

Til toppen