Taler og innlegg av finansminister Siv Jensen

Viser 1-20 av 122 treff.

 • Åpningsinnlegg inkluderingsdugnaden

  Åpningsinnlegget på oppstartskonferansen for Inkluderingsdugnaden på Sentralen i Oslo 20. juni 2018. Talen ble holdt av statsministeren, finansministeren og kulturministeren i fellesskap.

  Av: Statsminister Erna Solberg , Finansminister Siv Jensen, Kulturminister Trine Skei Grande

 • Et bærekraftig velferdssamfunn

  - Vi vil legge til rette for bedriftene og gjøre det lønnsomt å arbeide. Så er det opp til dere å skape de nye jobbene og bidra til økt produktivitet. Slik at dere kan øke verdien av arbeid. Da kan vi sammen lykkes med å skape et bærekraftig velferdssamfunn, sa finansminister Siv Jensen (FrP) i sin innledning i dag under topplederfrokost hos Backer Skeie.

  Av: Finansminister Siv Jensen Foredrag på topplederfrokost hos Backer Skeie

 • Internasjonale broer - for trygghet, velferd og gode nasjonale veier

  - Det er ikke så mange igjen som har opplevd andre verdenskrig. Lærdommene må likevel bringes videre. At internasjonal samhandel bygger både fred og velstand er like relevant i dag som den gang. På frigjøringsdagen bør vi minne hverandre på denne lærdommen, sa finansminister Siv Jensen (Frp) i sitt foredrag på næringslivseminar på Kongsvinger i dag.

  Av: Finansminister Siv Jensen Foredrag for næringslivseminar på Kongsvinger 8.mai 2018

 • Tale under festlunsj ved Forsvarets Veteransenter i Kongsvinger

  - Demokrati, stabilitet og frihet kommer ikke gratis. Internasjonalt samarbeid gjør seg ikke selv. Det krever at noen velger å reise ut for å verne om det. På den måten verner de om oss, om alt vi er og alt vi har. Vi skal verne om dem, sa finansminister Siv Jensen (Frp) i sin tale ved Forsvarets Veteransenter i dag.

  Av: Finansminister Siv Jensen Tale under festlunsj ved Forsvarets Veteransenter Kongsvinger 8. mai 2018

 • Frigjørings- og veterandagen 8. mai 2018: Tale ved UNIFIL-monumentet i Kongsvinger

  - 8. mai er en dag for feiring og takknemlighet. Feiring av at vi fikk vår frihet tilbake. Takknemlighet for den innsats som ble lagt ned. Og de ofre som ble gjort. Av soldater, krigsseilere, motstandsfolk og sivile i et okkupert Norge. Og av de hundretusenvis av nordmenn som har tjenestegjort i Forsvaret siden. I Norge, og i internasjonale operasjoner verden over, sa finansminister Siv Jensen (Frp) i sin tale ved UNIFIL-monumentet i Kongsvinger i dag.

  Av: Finansminister Siv Jensen Tale ved UNIFIL-monumentet i Kongsvinger under Frigjørings- og veterandagen 8. mai 2018.

 • En moderne pengepolitikk

  - Da regjeringen i mars i år moderniserte forskriften for pengepolitikken, var det første endring siden inflasjonsmålet ble innført for 17 år siden. Endringen bringer forskriften i tråd med den gode praksis som har utviklet seg, og det vi i dag anser som en moderne pengepolitikk, skriver finansminister Siv Jensen (FrP) i en kronikk i Dagens Næringsliv i dag.

  Av: Finansminister Siv Jensen Kronikk i Dagens Næringsliv

 • Forvaltning av et stort ansvar

  Regjeringen har denne uken lagt frem den årlige stortingsmeldingen om Statens pensjonsfond. Vi skal være stolte av fondet og måten det forvaltes på. Forvaltningen er bygget sten for sten, der endringene vi gjør bygger på grundige vurderinger og bred politisk oppslutning. Det er også utgangspunktet når vi vurderer nye investeringsområder for fondet.

  Av: Finansminister Siv Jensen Kronikk i Dagbladet

 • London, 6. April 2018: Speech at Finance Norway’s Capital Markets Day 2018

  - International co-operation on regulation of financial markets is in the interest of all countries, said Minister of Finance Siv Jensen (Progress Party) in her speech at Finance Norway’s Capital Markets Day 2018 today.

  Av: Finansminister Siv Jensen

 • Speech at Policy Exchange, London: Financial stability in a European environment – a cross policy approach

  - Building buffers in our financial system is the best way to make our economies less vulnerable to the consequences of financial disruptions, said Minister of Finance Siv Jensen (Progress Party) in her speech at Policy Exchange today.

  Av: Finansminister Siv Jensen

 • Boligmarkedet og boliglånsforskriften

  - I regjeringserklæringen har vi blitt enige om å senke taket på eiendomsskatten fra 7 til 5 promille, og det skal i tillegg innføres et tak for verdsetting av boliger og fritidseiendom, slik at eiendomsskattegrunnlaget begrenses, sa finansminister Siv Jensen (FrP) i sitt foredrag for Eiendom Norge i dag.

  Av: Finansminister Siv Jensen Tale av finansminister Siv Jensen på Eiendom Norge konferansen 2018

 • Finansministerens innledning i høringen om SSB, 1. mars 2018

  - I denne høringen er spørsmålene ikke knyttet til hendelsene i fjor, men til en korrespondanse vi hadde med Sivilombudsmannen i januar i år. Det dreier seg om tre interne notater fra Finansdepartementet, som er unntatt offentlighet, men som komiteen har fått oversendt, sa finansminister Siv jensen (Frp).

  Av: Finansminister Siv Jensen Finansministerens innledning for Kontroll- og konstitusjonskomiteen 1. mars 2018

 • Derfor regulerer vi boliglånet ditt

  - Min jobb som finansminister - og øverste ansvarlig for reguleringen av finansmarkedene - er å gjøre det jeg kan for å bidra til at vi ikke får noen ny bank- eller finanskrise i Norge. Et godt og rettferdig lovverk er viktig, skriver finansminister Siv Jensen (FrP) i Dagbladet.

  Av: Finansminister Siv Jensen Innlegg i Dagbladet

 • Den økonomiske situasjonen i forkant av lønnsoppgjøret 2018

  - Jeg vil i dag både fortelle om den økonomiske utviklingen og utsiktene på kort sikt, og dvele litt ved noen av de mer langsiktige utfordringene norsk økonomi står overfor, sa finansminister Siv Jensen (FrP) i sitt innlegg på YS sin inntektspolitiske konferanse i dag.

  Av: Finansminister Siv Jensen Innlegg på YS sin inntektspolitisk konferanse

 • Hvordan sikre finansiell stabilitet

  - Min jobb som finansminister - og øverste ansvarlig for reguleringen av finansmarkedene - er å gjøre det jeg kan for å bidra til at vi ikke får noen ny bank- eller finanskrise i Norge. Første bud er å lære av historien, ikke minst vår egen, sa finansminister Siv Jensen i sin tale på Valutaseminaret 2018.

  Av: Finansminister Siv Jensen Tale av finansminister Siv Jensen på Valutaseminaret 2018

 • Oslo kongressenter, 24. januar 2018: Styringskonferansen 2018 – målstyring, tillit og kontroll

  Med forbehold om endringer under fremførelsen Kjære byråkrater! Først vil jeg gratulere Hilde Singsaas og DFØ med Styringskonferansen 2018 med tema målstyring, tillit og kontroll. Og til dere som deltar: Dette er blitt den største fagkonferansen

  Av: Finansminister Siv Jensen

 • Finansministerens innledning i høringen om SSB, 10 januar 2018

  Statistisk sentralbyrå har en viktig rolle i det norske samfunnet. Samfunnsoppdraget består først og fremst i å utarbeide statistikk, men også å lage modeller og analyser som gir helt avgjørende grunnlag for faglige og politiske beslutninger for departementene, for Stortinget og for offentlige utredninger. SSB har dessuten en viktig rolle i å lage tallunderlag for lønnsoppgjørene.

  Av: Finansminister Siv Jensen Finansministerens innledning for Kontroll- og konstitusjonskomiteen 10. januar 2018

 • En pådriver i kampen mot internasjonal skatteplanlegging

  Avsløringene i «Paradise Papers» har ført til stor oppmerksomhet rundt skatteparadis og aggressiv skatteplanlegging, og skaper politisk diskusjon om hvordan vi kan styrke skattereglene globalt og sikre større åpenhet. Det er bra!

  Av: Finansminister Siv Jensen Kronikk i Aftenposten

 • Redegjørelse om SSB

  Jeg hadde invitert administrerende direktør i SSB, Christine Meyer, til et møte som skulle avholdes klokken ni i dag.

  Av: Finansminister Siv Jensen

 • Ansvarlige statsbudsjett – en skandale?

  Regjeringen har med våre statsbudsjetter ført en ansvarlig politikk. Vi har gitt skattelettelser til bedrifter og personer, og prioritert vei og bane, skole og forskning, helsetjenester, forsvar og politi. Fredric Bjørndal kaller vår politikk en skandale i Dagbladet 30.oktober.

  Av: Finansminister Siv Jensen Innlegg i Dagbladet

 • En politikk som støtter oppunder norsk reiseliv

  Regjeringen har nettopp lagt frem sitt statsbudsjett for 2018. Det er et budsjett som legger til rette for at den positive utviklingen i norsk økonomi kan fortsette, og at nye arbeidsplasser kan skapes, også i norsk reiselivsnæring. Jeg er stolt av denne næringen som viser frem alt det flotte Norge har å by på, og som skaper nye arbeidsplasser.

  Av: Finansminister Siv Jensen Innlegg i Romsdals Budstikke m.fl.