Taler og innlegg av finansminister Siv Jensen

Viser 121-140 av 156 treff.

 • Et budsjett for omstilling

  Regjeringen legger i dag fram Revidert nasjonalbudsjett for 2015. Budsjettet er godt tilpasset utfordringene norsk økonomi nå møter. Vi gjennomfører tiltak som letter omstillingene i økonomien og bidrar til vekst og nye arbeidsplasser.

  Av: Finansminister Siv Jensen

 • Et fond for fremtidige generasjoner

  Ap-leder Jonas Gahr Støre gjør seg til overdommer over markedet og faglig ekspertise når han vil trekke Statens pensjonsfond utland (oljefondet) ut av kull. Oljefondets investeringer i kull har vært vurdert av en gruppe norske og internasjonale eksperter på finansielle spørsmål, etikk og klimaøkonomi. Deres konklusjon er at det verken er etiske eller finansielle grunner for å trekke fondet ut av alle kullselskaper.

  Av: Finansminister Siv Jensen

 • The Management of the Norwegian Petroleum Wealth

  It is an honour for me to give this talk on the management of the Norwegian Petroleum wealth and the Government Pension Fund Global. I would like to thank the sponsors, the Columbia Center on Sustainable Investment, the Tamer Social Enterprise Program, and the Center on Global Economic Governance, for hosting this event.

  Av: Finansminister Siv Jensen

 • Et klokere skattesystem

  Vi er inne i en lenge varslet omstilling i Norge. En omstilling som ser ut til å måtte gå raskere enn mange kunne forutse når oljeprisen lå på toppen i fjor sommer.

  Av: Finansminister Siv Jensen

 • Kampen mot svart arbeid

  De faglige rådene har vært klare lenge: Å samordne skatteoppkreveroppgavene med tilsvarende oppgaver i Skatteetaten vil gi en mer effektiv tjeneste med høyere kvalitet, mer forenkling og mer rettssikkerhet for borgerne, skriver finansminister Siv Jensen.

  Av: Finansminister Siv Jensen

 • Faglig enighet om skatteinnkreving

  Arbeidslivkriminalitet må bekjempes, og de faglige rådene om hvordan er entydige: Skatteetaten må innkreve skattene, skriver finansminister Siv Jensen.

  Av: Finansminister Siv Jensen

 • Utfordringer for norsk økonomi

  Det er urolige tider både i internasjonal og norsk økonomi. Oljeprisen har falt kraftig, og usikkerheten om utsiktene for den økonomiske utviklingen har økt. Det setter vår evne til omstilling i arbeidsmarkedene, næringslivet og offentlig sektor på prøve, sa finansminister Siv Jensen på YS sin inntektspolitiske konferanse.

  Av: Finansminister Siv Jensen

 • Ingen skattesmell

  Ukeavisen ledelse skriver 6. februar om regjeringens forslag om å flytte skatteoppkrevingen fra kommunene til Skatteetaten, som nå er på høring. Jeg kan berolige alle om at risikoen for "skattesmell" er langt lavere enn motstanderne av forslaget liker å gi uttrykk for.

  Av: Finansminister Siv Jensen

 • Haugesundskonferanse 2015: Sundvollen to år etter - hva ble det så langt?

  Sjekkes mot fremføring Se lysarkene fra presentasjonen her Kjære alle sammen Takk for invitasjonen til å delta på Haugesundkonferansen. Dette er andre gang jeg deltar på denne konferansen – og det er en glede å være her for første gang

  Av: Finansminister Siv Jensen

 • Digitalisering av finansbransjen - Er Norge klar for den?

  - Stadig bedre digitale tilbud har endret kundeatferden. Utviklingen har vært framskyndet av prisforskjeller som har stimulert oss til å velge vekk dyre papirbaserte tjenester, sa finansminister Siv Jensen under sin innledning til LOs finanskonferanse.

  Av: Finansminister Siv Jensen

 • Muligheter og utfordringer for norsk økonomi

  Sjekkes mot framføring Se lysarkene fra presentasjonen her Tusen takk for invitasjonen! Jeg vil benytte denne anledningen til å si litt om utsiktene for norsk økonomi fremover. Jeg vil nok gripe det an litt bredere enn bare å se på

  Av: Finansminister Siv Jensen

 • En effektiv og moderne skatteoppkreving

  - Det er bred politisk enighet om at det er viktig med bedre bekjempelse av svart økonomi, god rettsikkerhet for skattytere, forenkling for næringslivet, sterke regionale kompetansemiljøer og effektiv bruk av samfunnets ressurser. Å samle all forvaltning av skatt og avgift i Skatteetaten er et avgjørende bidrag til dette, skriver finansminister Siv Jensen i Nationen.

  Av: Finansminister Siv Jensen

 • Skatteoppkrevingen kan bli langt bedre

  - I en kronikk i Kommunal Rapport den 14. november hevder Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund (NKK) at Norge kan miste betydelige inntekter dersom skatteinnkrevingen blir overført til Skatteetaten. Vårt forslag bygger på to NOUer og flere grundige faglige utredninger. Jeg er derfor trygg på at å samle ansvaret for skatter og avgifter i Skatteetaten er den klart beste løsningen, også for å sikre skatteinntektene til fellesskapet, skriver finansminister Siv Jensen.

  Av: Finansminister Siv Jensen

 • Trenger vi avvenning fra oljeavhengigheten?

  - Vi er i gang med en rekke viktige reformer som kan øke produktiviteten, konkurransekraften og sysselsettingen i næringslivet. Og når regjeringen snakker om konkurransekraft mener vi summen av hvor godt vi bruker ressursene våre i dag, og hvor tilpasningsdyktig og nyskapende vi er, sa finansminister Siv Jensen i sitt foredrag.

  Av: Finansminister Siv Jensen

 • Reformtørkens tid er over

  - Regjeringens budsjettforslag som nå diskuteres i Stortinget, peker i en klar retning: Vi fornyer offentlig sektor. Åtte år med rød-grønn reformtørke er over. Effektivisering og modernisering er ikke bare noe vi skal holde oss med i festtaler, skriver finansminister Siv Jensen.

  Av: Finansminister Siv Jensen

 • Sparebankforeningens 100-årsjubiluemskonferanse: Norsk økonomi og banknæring i et fremtidsperspektiv

  - Det går godt i norsk økonomi. Verdiskapingen per innbygger er blant de høyeste i verden. Sysselsettingen er høy, arbeidsledigheten lav og inntektene jevnt fordelt. Norge skårer høyt i undersøkelser om folks oppfatning av egen livskvalitet og lykke, sa finansminister Siv Jensen.

  Av: Finansminister Siv Jensen

 • Introductory speech at EU Heads of Mission meeting

  "I am very glad to be here because European cooperation is so important to us, both economically and politically. The EU and EU member countries are among our closest partners. The geopolitical crisis in Ukraine has reminded us how important it is to stay together and defend our values", said Minister of Finance, Siv Jensen.

  Av: Finansminister Siv Jensen

 • Skatteetatens samfunnsoppdrag – nå og i fremtiden

  - Skatteetaten blir av mange sett opp til når det gjelder fornying og modernisering av egne tjenester. Det gjør meg stolt som øverste sjef for etaten. Jeg oppfatter Skatteetatens medarbeidere som endringsdyktige og utviklingsorienterte, sa finansminister Siv Jensen i sitt foredrag på konferansen til NTL Skatt.

  Av: Finansminister Siv Jensen

 • En bedre og mer effektiv skatteinnkreving

  Fungerende ordfører i Gratangen, Rita H. Roaldsen, uttrykker i Harstad Tidende 11. august bekymring for at regjeringens varslede planer om å flytte skatteinnkrevingen til Skatteetaten vil sentralisere arbeidsplasser til Oslo, svekke fagmiljøene og fjerne lokalkunnskapen. Jeg mener Roaldsen tar feil, og at hun tydeligvis ikke har lest Regjeringens budskap godt nok, skriver finansminister Siv Jensen.

  Av: Finansminister Siv Jensen

 • Bankene trenger konkurranse

  God konkurranse mellom bankene er viktig for norsk økonomi, og kan gi forbrukerne lavere priser og bedre tilbud. I Finansmarknadsmeldinga 2013 varsler jeg flere initiativ som kan styrke konkurransen mellom bankene, skriver finansminister Siv Jensen.

  Av: Finansminister Siv Jensen

Til toppen