Politisk rådgiver Julia Sanna Maria Brännström Nordtug (Frp)

Fødselspermisjon til januar 2019.

Født: 1991
Sivilstatus: Gift

 

Yrkeserfaring
2016 -            Politisk rådgiver i Finansdepartementet
2015 - 2016: Politisk rådgiver i Landbruks- og matdepartementet
2014 - 2015: Politisk rådgiver for Fremskrittspartiets stortingsgruppe, helse- og omsorgsfraksjonen og parlamentarisk leder
2013            : Sommertrainee Fremskrittspartiets stortingsgruppe
2012            : Sommertrainee Fremskrittspartiets stortingsgruppe
2009 - 2012: Deltidsansatt Bestseller AS
2007 - 2009: Deltidsansatt Glitter AS

Folkevalgte verv
2015 - 2019: Bystyremedlem i Sarpsborg kommune og medlem i formannskapet
2011 - 2015: Bystyremedlem i Sarpsborg kommune

Organisasjonsarbeid
2012 - 2014: Sentralstyremedlem Fremskrittspartiets Ungdom
2010 - 2012: Fylkesformann Fremskrittspartiets Ungdom Østfold

Utdannelse
2011 - 2014: Bachelor, Arbeid- og velferdsfag
2010           : Bedriftsøkonomi

Til toppen