Iselin Rogdaberg Næs

Rådgiver i Spesialisthelsetjenesteavdelingen

Navn: Iselin Rogdaberg Næs 
Tittel: Rådgiver
Utdanning: Master i rettsvitenskap

Iselin Rogdaberg Næs
Foto: Trude Bakke / HOD

Hvordan trives du i HOD? 

Jeg har jobbet i HOD siden våren 2019, og jeg har stortrivdes fra første dag. Arbeidsdagen er fylt av givende og varierte oppgaver og av hyggelige, flinke og hjelpsomme kolleger, det blir bare bedre og bedre!

Hvorfor søkte du jobb i HOD?

På studiet hadde jeg helserett som både valgfag og tema for masteroppgaven, og jeg trivdes veldig godt med jussen. Jeg søkte meg til HOD for å kunne jobbe i skjæringspunktet mellom helserett, politikk og medisin, og akkurat sånn er det blitt! Jeg motiveres også av å kunne bidra til å gjøre helsetjenesten så god som mulig for pasientene.

Hva er en typisk arbeidsdag for deg?

Det er det faktisk ganske vanskelig å gi et godt svar på siden dagene varierer så enormt. Jeg har både større oppgaver som strekker seg over lang tid og plutselige hastesaker som trenger avklaring på få timer eller kanskje til og med minutter. Jeg sitter mest på mitt eget (hjemme)kontor, men støtt og stadig er jeg også i møter med interne og eksterne.