Eirik Rødseth Bakka

Seniorrådgiver i Folkehelseavdelingen

Navn: Eirik Rødseth Bakka
Tittel: Seniorrådgiver
Utdanning: Master i Farmasi og master i Molekylærbiologi og infeksjonssykdommer 

Eirik Rødseth Bakka

Hvordan trives du i HOD?

Jeg har blitt tatt veldig godt imot her! Jeg har veldig hyggelige kollegaer, og spennende og varierte arbeidsoppgaver. Jeg liker godt at det er et tydelig hierarkisk system for beslutninger her, samtidig som det er lite hierarkisk kultur.  

Hvorfor søkte du jobb i HOD?

Jeg får jobbe veldig nært til det som er mitt felt og da særlig legemidler mot smittsomme sykdommer, antibiotikaresistens og vaksiner. Det er dette jeg kan en del om og interesserer meg for. Og så synes jeg det er veldig gøy å være i skjæringspunktet mellom politikk og fag.

Hva er en typisk arbeidsdag for deg?

Arbeidsdagene mine er veldig varierte, men stort sett i ganske høyt tempo. Jeg er mye ute for å treffe folk, for eksempel fra andre departement eller underliggende etater.