Møt våre medarbeidere

Møt ansatte i Helse- og omsorgsdepartementet som forteller om sin arbeidsdag, hvordan de bruker sin utdannelse og hvorfor de trives.

Hva syns du om Helse- og omsorgsdepartementet som arbeidssted?

Eirik Rødseth Bakka. Foto: Trude Bakke / HOD– Jeg har veldig hyggelige kollegaer, og spennende og varierte arbeidsoppgaver. Jeg liker godt at det er et tydelig hierarkisk system for beslutninger her, samtidig som det er lite hierarkisk kultur.  

Eirik Rødseth Bakka har master i Farmasi og master i Molekylærbiologi og infeksjonssykdommer og jobber som seniorrådgiver i Helse- og omsorgsdepartementet. Les intervjuet med Eirik

– Jeg har jobbet i HOD siden våren 2019, og jeg har stortrivdes fra første dag. Arbeidsdagen er fylt av givende og varierte oppgaver og av hyggelige, flinke og hjelpsomme kolleger, det blir bare bedre og bedre!                           

Iselin Rogdaberg Næs har master i rettsvitenskap og jobber som rådgiver i Helse- og omsorgsdepartementet. Les intervjuet med Iselin