Møt våre medarbeidere

Møt ansatte i Helse- og omsorgsdepartementet som forteller om sin arbeidsdag, hvordan de bruker sin utdannelse og hvorfor de trives.

Hva syns du om Helse- og omsorgsdepartementet som arbeidssted?

Eirik Rødseth Bakka. Foto: Trude Bakke / HOD- Jeg har veldig hyggelige kollegaer, og spennende og varierte arbeidsoppgaver. Jeg liker godt at det er et tydelig hierarkisk system for beslutninger her, samtidig som det er lite hierarkisk kultur.  

Eirik Rødseth Bakka har master i Farmasi og master i Molekylærbiologi og infeksjonssykdommer og jobber som seniorrådgiver i Helse- og omsorgsdepartementet. Les intervjuet med Eirik

 

Tjaarke Hopen. Foto: Fotovisjon/Olav Heggø- Jeg trives veldig godt i HOD! Det er et ansvarstungt arbeid, men samtidig er det rom for det sosiale også. Det bidrar til å gjøre hverdagen spennende og morsom. Jobben er faglig veldig utviklende, og sammen med flinke folk  er det ekstra givende å jobbe her.                                  

Anjam Latif Shuja har master i helseledelse og helseøkonomi og jobber som seniorrådgiver i Helse- og omsorgsdepartementet. Les intervjuet med Anjam

 

Per Gunnar Dahl. Foto: HOD/Trude Bakke- Det er en veldig spennende, meningsfull og givende arbeidsplass. Noen dager sitter jeg skjermet, for å kunne studere og lese meg opp for å være oppdatert på faglig utvikling. Andre dager må man være rask på pletten for å levere ting som politikerne trenger fort. Jeg trives veldig godt!

Per Gunnar Dahl er utdannet Folkehelseviter og jobber som seniorrådgiver i Helse- og omsorgsdepartementet. Les intervjuet med Per Gunnar