Seksjon for internasjonalt samarbeid

Seksjonen samordner departementets oppgaver innen internasjonalt arbeid.

Seksjonen samordner departementets oppgaver innen internasjonalt arbeid.

Norge har et stort internasjonalt helsepolitisk engasjement blant annet gjennom internasjonale organisasjoner som WHO, EU/EØS, Europarådet, OECD og Nordisk ministerråd. I tillegg har seksjonen ansvar for helsesamarbeid i nærområdene, bilaterale avtaler og tilretteleggelse av politisk ledelses internasjonale engasjement.