Ekspedisjonssjef Hans Knut Hauge

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Ekspedisjonssjef Hans Knut Hauge

E-post: postmottak@hod.dep.no
Telefon: 22 24 84 60

Budsjett- og økonomiavdelingen