Ekspedisjonssjef Geir Stene-Larsen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Geir Stene-Larsen

Telefon: 22 24 85 03

Folkehelseavdelingen