Seksjon for alkohol-, narkotika- og tobakkspolitikk

Seksjonen har ansvar for den forebyggende alkohol-, narkotika-, tobakks- og dopingpolitikken.

Seksjonen har ansvaret for alkoholloven, vinmonopolloven og tobakksskadeloven med forskrifter.

Videre har seksjonen ansvar for eierstyring av AS Vinmonopolet og Klagenemnda for vinmonopolets innkjøp. 

Seksjonen har også ansvar for rusmiddelforebygging, koordinering av den internasjonale ruspolitikken og for doping som samfunnsproblem.

I tillegg har seksjonen ansvaret for internasjonalt samarbeid på seksjonens øvrige områder, herunder oppfølging av tobakkskonvensjonen og protokollen mot ulovlig handel med tobakksvarer.

Avdelingsdirektør er Hege Christina Bredesen.