Seksjon for alkohol-, narkotika- og tobakkspolitikk

Seksjonen har ansvar for den forebyggende alkohol-, narkotika-, tobakks- og dopingpolitikken.

Ansvaret for alkoholloven, vinmonopolloven og tobakksskadeloven med forskrifter. Ansvar for eierstyring av AS Vinmonopolet og Klagenemnda for vinmonopolets innkjøp. Internasjonalt samarbeid på seksjonens områder.