Ekspedisjonssjef Kari Sønderland

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Ekspedisjonssjef Kari Sønderland

Telefon: 22 24 86 75

Helserettsavdelingen