Seniorrådgiver Helene Hoddevik Mørk

Seniorrådgiver Helene Hoddevik Mørk

E-post: hhm@hod.dep.no
Telefon: 22 24 84 72
Mobil: 943 59 881