Kommunikasjonsdirektør Mona Sæverud Higraff

E-post: msh@hod.dep.no
Mobil: 920 57 650