Ekspedisjonssjef Petter Øgar

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Ekspedisjonssjef Petter Øgar

E-post: postmottak@hod.dep.no
Telefon: 22 24 85 92

Kommunetjenesteavdelingen