Seksjon for innovasjon og kompetanse

Seksjon for innovasjon og kompetanse har ansvar for egenandeler og finansiering av omsorgstjenester, brukerstyrt assistanse (BPA), hovedansvar for oppfølgingen av K2020 og tilskudd til dagaktivitet demente.
Til toppen