Seksjon for utvikling

Seksjon for utvikling har ansvar for blant annet reformen Leve hele livet, Omsorg2020, Demensplan2020 og investeringstilskudd for heldøgns omsorgsplasser.