Seksjon for utvikling

Seksjon for utvikling har ansvar for blant annet reformen Leve hele livet, Omsorg2020, Demensplan2020, ivesteringsordningen for heldøgns omsorgsplasser og forsøket med statlig finansiering.
Til toppen