Ekspedisjonssjef Petter Øgar

Ekspedisjonssjef Petter Øgar

E-post: postmottak@hod.dep.no
Telefon: 22 24 85 92

Primærhelsetjenesteavdelingen