Ekspedisjonssjef (konstituert) Cathrine Dammen

Cathrine Dammen

E-post: postmottak@hod.dep.no
Telefon: 22 24 87 75

Spesialisthelsetjenesteavdelingen