Seksjon for forskning og utvikling (SFU)

Forskning, innovasjon, pasientsikkerhet, nasjonale tjenester samt innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten.