Spesialisthelsetjenesteavdelingen

Seksjon for kompetanse, forskning og innovasjon

Seksjonen har ansvar for koordinering av departementets arbeid med kompetanse, utdanning og personell og for utdanning og kompetanseutvikling i spesialisthelsetjenesten.

Seksjonen har også ansvar for koordinering av forskning, innovasjon, pasientsikkerhet, nasjonale tjenester samt ansvar for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten.

Avdelingsdirektør er Maiken Engelstad.