Seksjon for utdanning og personell (SUP)

Personell, utdanning og kompetanse. Seksjon for utdanning og personell arbeider overordnet med personell, utdanning og kompetansespørsmål i helsetjenesten. Tilgang på personell, utdanningsspørsmål, godkjenningsordninger, spesialistområdet mv. inngår i seksjonens arbeidsområder.
Til toppen